logo_fundusze                                                                            logo_bgk                                                                                               logo_unia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 03/POIR.03.02.02-00-1283/17

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii recyklingu i ponownego wykorzystania aluminium i PVC” POIR.03.02.02-00-1283/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie Wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne, GP ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu środka trwałego - FORMY Z SYSTEMEM CHŁODZENIA.


Do pobrania:                                 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3.1 - Szkic formy

Załącznik nr 3.2 - Rysunek detalu

Załącznik nr 3.3 - Zdjęcie poglądowe

Unieważnienie zapytania ofertowego

Portal GPECO wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.